มีสินค้า

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21754' and ( pcharacter='483' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6185,19125,22017,22018,21779,22016,22579,22577,21755,22019,22020,19127,22578,19128,22580,22576,21780 Array ( [0] => 6185 [1] => 19125 [2] => 22017 [3] => 22018 [4] => 21779 [5] => 22016 [6] => 22579 [7] => 22577 [8] => 21755 [9] => 22019 [10] => 22020 [11] => 19127 [12] => 22578 [13] => 19128 [14] => 22580 [15] => 22576 [16] => 21780 )