สินค้าเหลือน้อย

1,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21753' and ( pcharacter='114' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12815,16181,14947,13661,1196,13621,756,19221,17787,3469,17789,1199,13592,13680,12803,3836,16799,753 Array ( [0] => 12815 [1] => 16181 [2] => 14947 [3] => 13661 [4] => 1196 [5] => 13621 [6] => 756 [7] => 19221 [8] => 17787 [9] => 3469 [10] => 17789 [11] => 1199 [12] => 13592 [13] => 13680 [14] => 12803 [15] => 3836 [16] => 16799 [17] => 753 )