มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในสมัยที่เอลเดอร์เทลยังเป็นเพียง ‘เกม’ ได้มีเรดดันเจียนมากมายที่ยังไม่ถูกพิชิต... เมื่อจบเรื่องวุ่นวายในอากิบะ ‘นักผจญภัย’ บางส่วนก็ตัดสินใจจัดตั้งเรดปาร์ตี้เพื่อพิชิต ‘ห้วงลึกแห่งปาล์ม’ และสิ่งที่รออยู่ตรงส่วนลึกของดันเจียนหลังการต่อสู้ที่กินเวลาเตรียมตัวหลายสัปดาห์ก็คือ...!?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'21742' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7782,14475,491,7346,8257,8284,5397,1320,14119,4353,6222,20125,12605,22588,2698,5782,15210,21975 Array ( [0] => 7782 [1] => 14475 [2] => 491 [3] => 7346 [4] => 8257 [5] => 8284 [6] => 5397 [7] => 1320 [8] => 14119 [9] => 4353 [10] => 6222 [11] => 20125 [12] => 12605 [13] => 22588 [14] => 2698 [15] => 5782 [16] => 15210 [17] => 21975 )