มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในสมัยที่เอลเดอร์เทลยังเป็นเพียง ‘เกม’ ได้มีเรดดันเจียนมากมายที่ยังไม่ถูกพิชิต... เมื่อจบเรื่องวุ่นวายในอากิบะ ‘นักผจญภัย’ บางส่วนก็ตัดสินใจจัดตั้งเรดปาร์ตี้เพื่อพิชิต ‘ห้วงลึกแห่งปาล์ม’ และสิ่งที่รออยู่ตรงส่วนลึกของดันเจียนหลังการต่อสู้ที่กินเวลาเตรียมตัวหลายสัปดาห์ก็คือ...!?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'21742' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9754,3180,9480,12478,10780,5718,10419,207,1528,19706,6197,6463,10633,6261,5789,3145,18541,13614 Array ( [0] => 9754 [1] => 3180 [2] => 9480 [3] => 12478 [4] => 10780 [5] => 5718 [6] => 10419 [7] => 207 [8] => 1528 [9] => 19706 [10] => 6197 [11] => 6463 [12] => 10633 [13] => 6261 [14] => 5789 [15] => 3145 [16] => 18541 [17] => 13614 )