มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในสมัยที่เอลเดอร์เทลยังเป็นเพียง ‘เกม’ ได้มีเรดดันเจียนมากมายที่ยังไม่ถูกพิชิต... เมื่อจบเรื่องวุ่นวายในอากิบะ ‘นักผจญภัย’ บางส่วนก็ตัดสินใจจัดตั้งเรดปาร์ตี้เพื่อพิชิต ‘ห้วงลึกแห่งปาล์ม’ และสิ่งที่รออยู่ตรงส่วนลึกของดันเจียนหลังการต่อสู้ที่กินเวลาเตรียมตัวหลายสัปดาห์ก็คือ...!?

q select pid from dex_product where pid<>'21742' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20270,4701,23743,23365,16131,5404,9969,11207,3358,16165,22162,6454,22496,19528,8976,10045,2679,1049 Array ( [0] => 20270 [1] => 4701 [2] => 23743 [3] => 23365 [4] => 16131 [5] => 5404 [6] => 9969 [7] => 11207 [8] => 3358 [9] => 16165 [10] => 22162 [11] => 6454 [12] => 22496 [13] => 19528 [14] => 8976 [15] => 10045 [16] => 2679 [17] => 1049 )