มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในสมัยที่เอลเดอร์เทลยังเป็นเพียง ‘เกม’ ได้มีเรดดันเจียนมากมายที่ยังไม่ถูกพิชิต... เมื่อจบเรื่องวุ่นวายในอากิบะ ‘นักผจญภัย’ บางส่วนก็ตัดสินใจจัดตั้งเรดปาร์ตี้เพื่อพิชิต ‘ห้วงลึกแห่งปาล์ม’ และสิ่งที่รออยู่ตรงส่วนลึกของดันเจียนหลังการต่อสู้ที่กินเวลาเตรียมตัวหลายสัปดาห์ก็คือ...!?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'21742' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12480,10789,8933,5485,20695,18463,10694,1546,19698,4214,20089,12975,3439,20304,491,22051,10701,22196 Array ( [0] => 12480 [1] => 10789 [2] => 8933 [3] => 5485 [4] => 20695 [5] => 18463 [6] => 10694 [7] => 1546 [8] => 19698 [9] => 4214 [10] => 20089 [11] => 12975 [12] => 3439 [13] => 20304 [14] => 491 [15] => 22051 [16] => 10701 [17] => 22196 )