มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในสมัยที่เอลเดอร์เทลยังเป็นเพียง ‘เกม’ ได้มีเรดดันเจียนมากมายที่ยังไม่ถูกพิชิต... เมื่อจบเรื่องวุ่นวายในอากิบะ ‘นักผจญภัย’ บางส่วนก็ตัดสินใจจัดตั้งเรดปาร์ตี้เพื่อพิชิต ‘ห้วงลึกแห่งปาล์ม’ และสิ่งที่รออยู่ตรงส่วนลึกของดันเจียนหลังการต่อสู้ที่กินเวลาเตรียมตัวหลายสัปดาห์ก็คือ...!?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'21742' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1453,20123,13665,3848,6200,21240,16369,5224,22095,19671,23462,1406,5464,4232,12985,14612,6068,9777 Array ( [0] => 1453 [1] => 20123 [2] => 13665 [3] => 3848 [4] => 6200 [5] => 21240 [6] => 16369 [7] => 5224 [8] => 22095 [9] => 19671 [10] => 23462 [11] => 1406 [12] => 5464 [13] => 4232 [14] => 12985 [15] => 14612 [16] => 6068 [17] => 9777 )