มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในสมัยที่เอลเดอร์เทลยังเป็นเพียง ‘เกม’ ได้มีเรดดันเจียนมากมายที่ยังไม่ถูกพิชิต... เมื่อจบเรื่องวุ่นวายในอากิบะ ‘นักผจญภัย’ บางส่วนก็ตัดสินใจจัดตั้งเรดปาร์ตี้เพื่อพิชิต ‘ห้วงลึกแห่งปาล์ม’ และสิ่งที่รออยู่ตรงส่วนลึกของดันเจียนหลังการต่อสู้ที่กินเวลาเตรียมตัวหลายสัปดาห์ก็คือ...!?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'21742' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9930,205,15507,9381,5259,20956,10847,798,5510,22279,19750,19700,7588,12974,5501,18945,9788,7342 Array ( [0] => 9930 [1] => 205 [2] => 15507 [3] => 9381 [4] => 5259 [5] => 20956 [6] => 10847 [7] => 798 [8] => 5510 [9] => 22279 [10] => 19750 [11] => 19700 [12] => 7588 [13] => 12974 [14] => 5501 [15] => 18945 [16] => 9788 [17] => 7342 )