มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

  • กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน อเนกประสงค์
  • เนื้อผ้าแคนวาส ตัดเย็บ คุณภาพดี 
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้ 
  • ขนาด 40 cm.  x 40 cm.
  • สายยาวสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ ถอดสายได้

*นางแบบสูง 160 Cm.

q select pid from dex_product where pid<>'21732' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13867,20564,21629,70,5112,21858,13871,13549,13968,14581,18858,23112,4300,18856,16201,8041,14077,18287 Array ( [0] => 13867 [1] => 20564 [2] => 21629 [3] => 70 [4] => 5112 [5] => 21858 [6] => 13871 [7] => 13549 [8] => 13968 [9] => 14581 [10] => 18858 [11] => 23112 [12] => 4300 [13] => 18856 [14] => 16201 [15] => 8041 [16] => 14077 [17] => 18287 )