สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart

  • กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน อเนกประสงค์
  • เนื้อผ้าแคนวาส ตัดเย็บ คุณภาพดี 
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้ 
  • ขนาด 40 cm.  x 40 cm.
  • สายยาวสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ ถอดสายได้

*นางแบบสูง 160 Cm.

q select pid from dex_product where pid<>'21732' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11718,22107,544,22249,21532,5113,20489,20595,19830,4323,4400,22102,11719,10482,13958,12432,21270,16207 Array ( [0] => 11718 [1] => 22107 [2] => 544 [3] => 22249 [4] => 21532 [5] => 5113 [6] => 20489 [7] => 20595 [8] => 19830 [9] => 4323 [10] => 4400 [11] => 22102 [12] => 11719 [13] => 10482 [14] => 13958 [15] => 12432 [16] => 21270 [17] => 16207 )