สินค้าเหลือน้อย

390 BAHT
add to cart

  • กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน อเนกประสงค์
  • เนื้อผ้าแคนวาส ตัดเย็บ คุณภาพดี 
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้ 
  • ขนาด 42 cm.  x 35 cm.

*นางแบบสูง 160 Cm.

q select pid from dex_product where pid<>'21730' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22362,77,34,17507,18304,22935,9111,139,1778,23112,17151,9440,8772,14626,18652,8886,1812,22664 Array ( [0] => 22362 [1] => 77 [2] => 34 [3] => 17507 [4] => 18304 [5] => 22935 [6] => 9111 [7] => 139 [8] => 1778 [9] => 23112 [10] => 17151 [11] => 9440 [12] => 8772 [13] => 14626 [14] => 18652 [15] => 8886 [16] => 1812 [17] => 22664 )