พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 21 เมษายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย สิงหาคม 2019

6,000 BAHT
6500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21722' and ( pcharacter='154' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4753,10349,6523,6526,7212,4883,6528,8788,17097,6530,6522,10278,6871,8483,6520,5720,11448,20151 Array ( [0] => 4753 [1] => 10349 [2] => 6523 [3] => 6526 [4] => 7212 [5] => 4883 [6] => 6528 [7] => 8788 [8] => 17097 [9] => 6530 [10] => 6522 [11] => 10278 [12] => 6871 [13] => 8483 [14] => 6520 [15] => 5720 [16] => 11448 [17] => 20151 )