มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21632' and ( pcharacter='535' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16403,21298,18593,18590,22395,21373,21630,22575,16398,16400,16402,16399,18592,18591,21834,16401,22290,21374 Array ( [0] => 16403 [1] => 21298 [2] => 18593 [3] => 18590 [4] => 22395 [5] => 21373 [6] => 21630 [7] => 22575 [8] => 16398 [9] => 16400 [10] => 16402 [11] => 16399 [12] => 18592 [13] => 18591 [14] => 21834 [15] => 16401 [16] => 22290 [17] => 21374 )