สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21631' and ( pcharacter='535' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21298,16398,21832,21834,22300,16403,21630,18592,18593,21374,21831,22395,21632,16402,16400,21833,21373,16399 Array ( [0] => 21298 [1] => 16398 [2] => 21832 [3] => 21834 [4] => 22300 [5] => 16403 [6] => 21630 [7] => 18592 [8] => 18593 [9] => 21374 [10] => 21831 [11] => 22395 [12] => 21632 [13] => 16402 [14] => 16400 [15] => 21833 [16] => 21373 [17] => 16399 )