สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21631' and ( pcharacter='535' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16402,16401,23468,21832,18590,21374,22395,16398,18593,21298,18591,21630,21833,21831,16399,16400,18592,22874 Array ( [0] => 16402 [1] => 16401 [2] => 23468 [3] => 21832 [4] => 18590 [5] => 21374 [6] => 22395 [7] => 16398 [8] => 18593 [9] => 21298 [10] => 18591 [11] => 21630 [12] => 21833 [13] => 21831 [14] => 16399 [15] => 16400 [16] => 18592 [17] => 22874 )