สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21631' and ( pcharacter='535' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16400,22300,18592,24361,16402,25198,24222,21831,21373,18593,16401,22575,18590,21832,23468,22395,24360,16399 Array ( [0] => 16400 [1] => 22300 [2] => 18592 [3] => 24361 [4] => 16402 [5] => 25198 [6] => 24222 [7] => 21831 [8] => 21373 [9] => 18593 [10] => 16401 [11] => 22575 [12] => 18590 [13] => 21832 [14] => 23468 [15] => 22395 [16] => 24360 [17] => 16399 )