สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21630' and ( pcharacter='535' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22874,22290,16401,16402,18590,21632,16399,22575,23468,16403,22300,21373,21834,21831,21832,22395,16400,18592 Array ( [0] => 22874 [1] => 22290 [2] => 16401 [3] => 16402 [4] => 18590 [5] => 21632 [6] => 16399 [7] => 22575 [8] => 23468 [9] => 16403 [10] => 22300 [11] => 21373 [12] => 21834 [13] => 21831 [14] => 21832 [15] => 22395 [16] => 16400 [17] => 18592 )