สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21630' and ( pcharacter='535' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16399,21373,16400,22300,16402,21374,21834,18591,22575,16401,22874,22395,16398,21831,21632,18590,18593,21631 Array ( [0] => 16399 [1] => 21373 [2] => 16400 [3] => 22300 [4] => 16402 [5] => 21374 [6] => 21834 [7] => 18591 [8] => 22575 [9] => 16401 [10] => 22874 [11] => 22395 [12] => 16398 [13] => 21831 [14] => 21632 [15] => 18590 [16] => 18593 [17] => 21631 )