สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21560' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6748,4806,6972,1058,14161,21559,819,22868,22230,12226,3068,4999,6971,4998,5064,810,4805,4091 Array ( [0] => 6748 [1] => 4806 [2] => 6972 [3] => 1058 [4] => 14161 [5] => 21559 [6] => 819 [7] => 22868 [8] => 22230 [9] => 12226 [10] => 3068 [11] => 4999 [12] => 6971 [13] => 4998 [14] => 5064 [15] => 810 [16] => 4805 [17] => 4091 )