สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21560' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,810,819,12053,3924,6972,6748,12226,1057,814,1053,4807,4997,5207,1055,23362,4998,22817,816 Array ( [0] => 810 [1] => 819 [2] => 12053 [3] => 3924 [4] => 6972 [5] => 6748 [6] => 12226 [7] => 1057 [8] => 814 [9] => 1053 [10] => 4807 [11] => 4997 [12] => 5207 [13] => 1055 [14] => 23362 [15] => 4998 [16] => 22817 [17] => 816 )