สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21557' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22857,4999,3069,5052,22230,23362,5856,10430,12889,22868,5063,14161,4104,4811,1054,4809,21559,4997 Array ( [0] => 22857 [1] => 4999 [2] => 3069 [3] => 5052 [4] => 22230 [5] => 23362 [6] => 5856 [7] => 10430 [8] => 12889 [9] => 22868 [10] => 5063 [11] => 14161 [12] => 4104 [13] => 4811 [14] => 1054 [15] => 4809 [16] => 21559 [17] => 4997 )