สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21557' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13052,5063,22868,12889,226,814,12773,12226,22857,225,22230,813,10005,9828,4806,4810,10327,4997 Array ( [0] => 13052 [1] => 5063 [2] => 22868 [3] => 12889 [4] => 226 [5] => 814 [6] => 12773 [7] => 12226 [8] => 22857 [9] => 225 [10] => 22230 [11] => 813 [12] => 10005 [13] => 9828 [14] => 4806 [15] => 4810 [16] => 10327 [17] => 4997 )