สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21557' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7792,1055,5064,10327,12773,12889,815,3068,5198,3070,4805,808,816,4996,6748,3071,13052,10005 Array ( [0] => 7792 [1] => 1055 [2] => 5064 [3] => 10327 [4] => 12773 [5] => 12889 [6] => 815 [7] => 3068 [8] => 5198 [9] => 3070 [10] => 4805 [11] => 808 [12] => 816 [13] => 4996 [14] => 6748 [15] => 3071 [16] => 13052 [17] => 10005 )