สินค้าหมด

900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21556' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,221,929,6741,3100,9591,1115,5056,1137,10520,18986,7245,1128,1132,6164,3061,8133,21134,1631 Array ( [0] => 221 [1] => 929 [2] => 6741 [3] => 3100 [4] => 9591 [5] => 1115 [6] => 5056 [7] => 1137 [8] => 10520 [9] => 18986 [10] => 7245 [11] => 1128 [12] => 1132 [13] => 6164 [14] => 3061 [15] => 8133 [16] => 21134 [17] => 1631 )