มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21552' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8205,9802,10400,9355,8304,23225,9807,15601,7011,16466,5727,5813,21045,8189,8128,10392,23230,7885 Array ( [0] => 8205 [1] => 9802 [2] => 10400 [3] => 9355 [4] => 8304 [5] => 23225 [6] => 9807 [7] => 15601 [8] => 7011 [9] => 16466 [10] => 5727 [11] => 5813 [12] => 21045 [13] => 8189 [14] => 8128 [15] => 10392 [16] => 23230 [17] => 7885 )