มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21552' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21042,23221,8082,7297,16850,20838,4880,15197,5104,12316,8533,12311,5741,10532,18340,8224,7947,4531 Array ( [0] => 21042 [1] => 23221 [2] => 8082 [3] => 7297 [4] => 16850 [5] => 20838 [6] => 4880 [7] => 15197 [8] => 5104 [9] => 12316 [10] => 8533 [11] => 12311 [12] => 5741 [13] => 10532 [14] => 18340 [15] => 8224 [16] => 7947 [17] => 4531 )