มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21551' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8117,20782,7747,10385,16843,12323,6672,15222,10565,24408,7361,8449,18231,20800,21285,19540,20925,12120 Array ( [0] => 8117 [1] => 20782 [2] => 7747 [3] => 10385 [4] => 16843 [5] => 12323 [6] => 6672 [7] => 15222 [8] => 10565 [9] => 24408 [10] => 7361 [11] => 8449 [12] => 18231 [13] => 20800 [14] => 21285 [15] => 19540 [16] => 20925 [17] => 12120 )