พรีออเดอร์

6,500 BAHT
7200 BAHT
พรีออเดอร์

- LIMITED-EDITION PRODUCT only.

-5 discs for Aqours 4th LoveLive! held on Nov. 17 -18, 2018 atTokyo Dome.
-This box includes special storage box with newly-drawnillustration, gorgeous booklet, video for orchestraperformances as intermission, behind the scene video andmaking-of video as bonus footages.

q select pid from dex_product where pid<>'21505' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21413,11187,15197,8384,20770,8119,8216,17748,10958,7007,15191,8076,17582,4531,4777,17572,10274,23124 Array ( [0] => 21413 [1] => 11187 [2] => 15197 [3] => 8384 [4] => 20770 [5] => 8119 [6] => 8216 [7] => 17748 [8] => 10958 [9] => 7007 [10] => 15191 [11] => 8076 [12] => 17582 [13] => 4531 [14] => 4777 [15] => 17572 [16] => 10274 [17] => 23124 )