พรีออเดอร์

6,500 BAHT
7200 BAHT
พรีออเดอร์

- LIMITED-EDITION PRODUCT only.

-5 discs for Aqours 4th LoveLive! held on Nov. 17 -18, 2018 atTokyo Dome.
-This box includes special storage box with newly-drawnillustration, gorgeous booklet, video for orchestraperformances as intermission, behind the scene video andmaking-of video as bonus footages.

q select pid from dex_product where pid<>'21505' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15190,8222,17750,15219,8204,6677,17140,9807,12192,11476,15184,20447,21031,17141,22601,10798,10403,7008 Array ( [0] => 15190 [1] => 8222 [2] => 17750 [3] => 15219 [4] => 8204 [5] => 6677 [6] => 17140 [7] => 9807 [8] => 12192 [9] => 11476 [10] => 15184 [11] => 20447 [12] => 21031 [13] => 17141 [14] => 22601 [15] => 10798 [16] => 10403 [17] => 7008 )