พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21504' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20445,17126,16851,11368,5488,11975,15533,16823,8116,7016,7286,8053,7532,10933,18340,25120,4497,6086 Array ( [0] => 20445 [1] => 17126 [2] => 16851 [3] => 11368 [4] => 5488 [5] => 11975 [6] => 15533 [7] => 16823 [8] => 8116 [9] => 7016 [10] => 7286 [11] => 8053 [12] => 7532 [13] => 10933 [14] => 18340 [15] => 25120 [16] => 4497 [17] => 6086 )