พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21502' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16852,20770,15189,17139,23122,22073,8220,10949,10207,8226,10871,12323,8060,24412,12331,22086,11809,22308 Array ( [0] => 16852 [1] => 20770 [2] => 15189 [3] => 17139 [4] => 23122 [5] => 22073 [6] => 8220 [7] => 10949 [8] => 10207 [9] => 8226 [10] => 10871 [11] => 12323 [12] => 8060 [13] => 24412 [14] => 12331 [15] => 22086 [16] => 11809 [17] => 22308 )