พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21502' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12126,12312,10189,9804,17746,7309,10416,6674,15215,15841,10191,10208,8171,10843,13453,13845,20769,16851 Array ( [0] => 12126 [1] => 12312 [2] => 10189 [3] => 9804 [4] => 17746 [5] => 7309 [6] => 10416 [7] => 6674 [8] => 15215 [9] => 15841 [10] => 10191 [11] => 10208 [12] => 8171 [13] => 10843 [14] => 13453 [15] => 13845 [16] => 20769 [17] => 16851 )