พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21501' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8174,8175,8344,12314,11477,11157,8176,3445,16821,8069,12192,24580,13844,19808,10172,20775,13115,23225 Array ( [0] => 8174 [1] => 8175 [2] => 8344 [3] => 12314 [4] => 11477 [5] => 11157 [6] => 8176 [7] => 3445 [8] => 16821 [9] => 8069 [10] => 12192 [11] => 24580 [12] => 13844 [13] => 19808 [14] => 10172 [15] => 20775 [16] => 13115 [17] => 23225 )