พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21501' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24661,7728,6091,5290,10398,8215,12303,16850,20447,8112,16469,17131,8225,6310,21412,12306,8596,22756 Array ( [0] => 24661 [1] => 7728 [2] => 6091 [3] => 5290 [4] => 10398 [5] => 8215 [6] => 12303 [7] => 16850 [8] => 20447 [9] => 8112 [10] => 16469 [11] => 17131 [12] => 8225 [13] => 6310 [14] => 21412 [15] => 12306 [16] => 8596 [17] => 22756 )