พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21501' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12121,17119,25009,8596,16832,25124,7531,17581,5742,11160,15179,10631,10182,8379,16815,8534,10403,12192 Array ( [0] => 12121 [1] => 17119 [2] => 25009 [3] => 8596 [4] => 16832 [5] => 25124 [6] => 7531 [7] => 17581 [8] => 5742 [9] => 11160 [10] => 15179 [11] => 10631 [12] => 10182 [13] => 8379 [14] => 16815 [15] => 8534 [16] => 10403 [17] => 12192 )