พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21501' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7941,22508,15198,17750,22084,21088,5833,5830,21468,21044,11180,9113,12920,11193,10566,21550,10199,10840 Array ( [0] => 7941 [1] => 22508 [2] => 15198 [3] => 17750 [4] => 22084 [5] => 21088 [6] => 5833 [7] => 5830 [8] => 21468 [9] => 21044 [10] => 11180 [11] => 9113 [12] => 12920 [13] => 11193 [14] => 10566 [15] => 21550 [16] => 10199 [17] => 10840 )