พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21501' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8205,15192,5965,21851,15242,12315,4510,8340,11182,12322,7007,5731,12917,8056,15205,16607,9966,7002 Array ( [0] => 8205 [1] => 15192 [2] => 5965 [3] => 21851 [4] => 15242 [5] => 12315 [6] => 4510 [7] => 8340 [8] => 11182 [9] => 12322 [10] => 7007 [11] => 5731 [12] => 12917 [13] => 8056 [14] => 15205 [15] => 16607 [16] => 9966 [17] => 7002 )