พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21501' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12308,7036,13667,21070,21088,12330,23219,7891,24582,16860,23124,7877,9358,15236,4497,8108,7515,17122 Array ( [0] => 12308 [1] => 7036 [2] => 13667 [3] => 21070 [4] => 21088 [5] => 12330 [6] => 23219 [7] => 7891 [8] => 24582 [9] => 16860 [10] => 23124 [11] => 7877 [12] => 9358 [13] => 15236 [14] => 4497 [15] => 8108 [16] => 7515 [17] => 17122 )