มีสินค้า

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21460' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20845,8555,20896,3400,9289,21821,14469,10301,5013,8579,16151,3573,21745,8599,11573,983,24844,22875 Array ( [0] => 20845 [1] => 8555 [2] => 20896 [3] => 3400 [4] => 9289 [5] => 21821 [6] => 14469 [7] => 10301 [8] => 5013 [9] => 8579 [10] => 16151 [11] => 3573 [12] => 21745 [13] => 8599 [14] => 11573 [15] => 983 [16] => 24844 [17] => 22875 )