สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21460' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8615,22445,7495,12235,4995,4993,5013,20818,10746,8550,4991,4110,2706,3404,23621,24937,13137,9266 Array ( [0] => 8615 [1] => 22445 [2] => 7495 [3] => 12235 [4] => 4995 [5] => 4993 [6] => 5013 [7] => 20818 [8] => 10746 [9] => 8550 [10] => 4991 [11] => 4110 [12] => 2706 [13] => 3404 [14] => 23621 [15] => 24937 [16] => 13137 [17] => 9266 )