สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21460' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8634,9483,20147,10643,8639,6850,7495,3925,19152,10298,4105,8599,24914,10296,8382,18702,20845,23528 Array ( [0] => 8634 [1] => 9483 [2] => 20147 [3] => 10643 [4] => 8639 [5] => 6850 [6] => 7495 [7] => 3925 [8] => 19152 [9] => 10298 [10] => 4105 [11] => 8599 [12] => 24914 [13] => 10296 [14] => 8382 [15] => 18702 [16] => 20845 [17] => 23528 )