มีสินค้า

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21460' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13057,11416,3399,7471,6845,12996,8616,21723,4557,13155,5712,4544,22336,4679,9247,24826,22077,22995 Array ( [0] => 13057 [1] => 11416 [2] => 3399 [3] => 7471 [4] => 6845 [5] => 12996 [6] => 8616 [7] => 21723 [8] => 4557 [9] => 13155 [10] => 5712 [11] => 4544 [12] => 22336 [13] => 4679 [14] => 9247 [15] => 24826 [16] => 22077 [17] => 22995 )