มีสินค้า

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21460' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21723,12234,3400,4991,23621,8626,3088,11742,3404,3967,18702,8863,22853,11574,24847,24506,20152,6845 Array ( [0] => 21723 [1] => 12234 [2] => 3400 [3] => 4991 [4] => 23621 [5] => 8626 [6] => 3088 [7] => 11742 [8] => 3404 [9] => 3967 [10] => 18702 [11] => 8863 [12] => 22853 [13] => 11574 [14] => 24847 [15] => 24506 [16] => 20152 [17] => 6845 )