มีสินค้า

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21460' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4105,15562,8859,23491,20849,24393,21561,6850,21958,4195,10744,17930,9283,3858,19297,7472,4293,5079 Array ( [0] => 4105 [1] => 15562 [2] => 8859 [3] => 23491 [4] => 20849 [5] => 24393 [6] => 21561 [7] => 6850 [8] => 21958 [9] => 4195 [10] => 10744 [11] => 17930 [12] => 9283 [13] => 3858 [14] => 19297 [15] => 7472 [16] => 4293 [17] => 5079 )