สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21435' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12008,21433,21432,17084,21434,15374,17087,18193,16499,18797,16500,22037,16494,16488,18450,17086,17671,16490 Array ( [0] => 12008 [1] => 21433 [2] => 21432 [3] => 17084 [4] => 21434 [5] => 15374 [6] => 17087 [7] => 18193 [8] => 16499 [9] => 18797 [10] => 16500 [11] => 22037 [12] => 16494 [13] => 16488 [14] => 18450 [15] => 17086 [16] => 17671 [17] => 16490 )