สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21435' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23069,22906,17085,16498,17088,18797,18448,22760,23557,22762,23556,22860,20013,18449,16491,23558,22764,16492 Array ( [0] => 23069 [1] => 22906 [2] => 17085 [3] => 16498 [4] => 17088 [5] => 18797 [6] => 18448 [7] => 22760 [8] => 23557 [9] => 22762 [10] => 23556 [11] => 22860 [12] => 20013 [13] => 18449 [14] => 16491 [15] => 23558 [16] => 22764 [17] => 16492 )