สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21434' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22765,16499,22764,16488,18784,23557,15374,16500,17204,16485,16487,22154,16497,14719,22152,12007,18447,16490 Array ( [0] => 22765 [1] => 16499 [2] => 22764 [3] => 16488 [4] => 18784 [5] => 23557 [6] => 15374 [7] => 16500 [8] => 17204 [9] => 16485 [10] => 16487 [11] => 22154 [12] => 16497 [13] => 14719 [14] => 22152 [15] => 12007 [16] => 18447 [17] => 16490 )