สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21434' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18784,16489,17087,11926,16497,22156,18193,12009,18449,16490,12050,16487,18192,12007,18451,15374,12004,12005 Array ( [0] => 18784 [1] => 16489 [2] => 17087 [3] => 11926 [4] => 16497 [5] => 22156 [6] => 18193 [7] => 12009 [8] => 18449 [9] => 16490 [10] => 12050 [11] => 16487 [12] => 18192 [13] => 12007 [14] => 18451 [15] => 15374 [16] => 12004 [17] => 12005 )