สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21433' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12008,16486,22153,16488,14719,17089,22680,23069,22762,21431,17204,12009,16497,22767,21432,16492,17083,16490 Array ( [0] => 12008 [1] => 16486 [2] => 22153 [3] => 16488 [4] => 14719 [5] => 17089 [6] => 22680 [7] => 23069 [8] => 22762 [9] => 21431 [10] => 17204 [11] => 12009 [12] => 16497 [13] => 22767 [14] => 21432 [15] => 16492 [16] => 17083 [17] => 16490 )