สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21433' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12009,23069,16496,14719,18797,16490,17087,18447,24229,16492,12050,17085,18451,16494,22156,22766,22154,16489 Array ( [0] => 12009 [1] => 23069 [2] => 16496 [3] => 14719 [4] => 18797 [5] => 16490 [6] => 17087 [7] => 18447 [8] => 24229 [9] => 16492 [10] => 12050 [11] => 17085 [12] => 18451 [13] => 16494 [14] => 22156 [15] => 22766 [16] => 22154 [17] => 16489 )