สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21433' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12050,15148,22906,18797,17089,16489,22763,21434,18452,18450,16495,12005,16488,17082,17084,17085,22764,21432 Array ( [0] => 12050 [1] => 15148 [2] => 22906 [3] => 18797 [4] => 17089 [5] => 16489 [6] => 22763 [7] => 21434 [8] => 18452 [9] => 18450 [10] => 16495 [11] => 12005 [12] => 16488 [13] => 17082 [14] => 17084 [15] => 17085 [16] => 22764 [17] => 21432 )