สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21433' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17204,22152,16488,16495,16497,18452,12050,15374,17088,12008,12006,21435,21434,12010,16500,16489,22154,11926 Array ( [0] => 17204 [1] => 22152 [2] => 16488 [3] => 16495 [4] => 16497 [5] => 18452 [6] => 12050 [7] => 15374 [8] => 17088 [9] => 12008 [10] => 12006 [11] => 21435 [12] => 21434 [13] => 12010 [14] => 16500 [15] => 16489 [16] => 22154 [17] => 11926 )