สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21432' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21435,17204,20013,21433,22037,16498,16497,22156,16494,22155,14719,22154,16499,16487,21431,16486,16488,18449 Array ( [0] => 21435 [1] => 17204 [2] => 20013 [3] => 21433 [4] => 22037 [5] => 16498 [6] => 16497 [7] => 22156 [8] => 16494 [9] => 22155 [10] => 14719 [11] => 22154 [12] => 16499 [13] => 16487 [14] => 21431 [15] => 16486 [16] => 16488 [17] => 18449 )