สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21432' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16495,14719,17084,21431,16489,11926,18192,17671,16487,16497,18193,12005,16496,12007,16500,17088,18784,18452 Array ( [0] => 16495 [1] => 14719 [2] => 17084 [3] => 21431 [4] => 16489 [5] => 11926 [6] => 18192 [7] => 17671 [8] => 16487 [9] => 16497 [10] => 18193 [11] => 12005 [12] => 16496 [13] => 12007 [14] => 16500 [15] => 17088 [16] => 18784 [17] => 18452 )