สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21432' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12009,18452,15148,16497,21433,18450,16500,20013,22155,16494,18193,17088,22152,18448,16499,17671,18451,12010 Array ( [0] => 12009 [1] => 18452 [2] => 15148 [3] => 16497 [4] => 21433 [5] => 18450 [6] => 16500 [7] => 20013 [8] => 22155 [9] => 16494 [10] => 18193 [11] => 17088 [12] => 22152 [13] => 18448 [14] => 16499 [15] => 17671 [16] => 18451 [17] => 12010 )