สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21431' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23556,12004,16492,23683,23970,24585,22760,21434,22767,16496,16493,12008,17085,22763,24072,23070,17204,22906 Array ( [0] => 23556 [1] => 12004 [2] => 16492 [3] => 23683 [4] => 23970 [5] => 24585 [6] => 22760 [7] => 21434 [8] => 22767 [9] => 16496 [10] => 16493 [11] => 12008 [12] => 17085 [13] => 22763 [14] => 24072 [15] => 23070 [16] => 17204 [17] => 22906 )