สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21431' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17082,17085,16495,16485,22155,22153,16492,18192,16487,18193,12004,17671,16490,18784,18797,17083,18452,18448 Array ( [0] => 17082 [1] => 17085 [2] => 16495 [3] => 16485 [4] => 22155 [5] => 22153 [6] => 16492 [7] => 18192 [8] => 16487 [9] => 18193 [10] => 12004 [11] => 17671 [12] => 16490 [13] => 18784 [14] => 18797 [15] => 17083 [16] => 18452 [17] => 18448 )