สินค้าหมด

9,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21429' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15414,12227,307,3963,19360,12448,13333,13310,13335,2275,16174,6852,14428,1150,12225,17028,13339,13296 Array ( [0] => 15414 [1] => 12227 [2] => 307 [3] => 3963 [4] => 19360 [5] => 12448 [6] => 13333 [7] => 13310 [8] => 13335 [9] => 2275 [10] => 16174 [11] => 6852 [12] => 14428 [13] => 1150 [14] => 12225 [15] => 17028 [16] => 13339 [17] => 13296 )