สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21428' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23323,21349,14270,16666,15849,14263,12787,11600,11957,22944,14302,11434,10397,19927,213,16667,13281,11249 Array ( [0] => 23323 [1] => 21349 [2] => 14270 [3] => 16666 [4] => 15849 [5] => 14263 [6] => 12787 [7] => 11600 [8] => 11957 [9] => 22944 [10] => 14302 [11] => 11434 [12] => 10397 [13] => 19927 [14] => 213 [15] => 16667 [16] => 13281 [17] => 11249 )