สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart

Product Size: Vertical 220X Width 160X thickness 35mm (With shoulder belt: 470mm)
Material: polyester

q select pid from dex_product where pid<>'21417' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10644,17115,5811,15592,10842,5292,21204,17747,13667,22151,14181,8219,15191,24417,22085,8208,20772,15531 Array ( [0] => 10644 [1] => 17115 [2] => 5811 [3] => 15592 [4] => 10842 [5] => 5292 [6] => 21204 [7] => 17747 [8] => 13667 [9] => 22151 [10] => 14181 [11] => 8219 [12] => 15191 [13] => 24417 [14] => 22085 [15] => 8208 [16] => 20772 [17] => 15531 )