สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart

Product Size: Vertical 220X Width 160X thickness 35mm (With shoulder belt: 470mm)
Material: polyester

q select pid from dex_product where pid<>'21417' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5291,8088,16831,12344,23222,15198,4525,11478,23434,4502,5184,17580,21505,16822,23125,15218,12346,7012 Array ( [0] => 5291 [1] => 8088 [2] => 16831 [3] => 12344 [4] => 23222 [5] => 15198 [6] => 4525 [7] => 11478 [8] => 23434 [9] => 4502 [10] => 5184 [11] => 17580 [12] => 21505 [13] => 16822 [14] => 23125 [15] => 15218 [16] => 12346 [17] => 7012 )