สินค้าเหลือน้อย

1,600 BAHT
add to cart

■ Product Size:
S Size (Length 660 × Width 490 × Sleeve 190 mm)
■ Material: Cotton

  • S
q select pid from dex_product where pid<>'21413' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19302,12320,22779,12338,20442,7885,24080,4507,21550,8171,6747,17578,20776,25063,21036,11160,7017,23223 Array ( [0] => 19302 [1] => 12320 [2] => 22779 [3] => 12338 [4] => 20442 [5] => 7885 [6] => 24080 [7] => 4507 [8] => 21550 [9] => 8171 [10] => 6747 [11] => 17578 [12] => 20776 [13] => 25063 [14] => 21036 [15] => 11160 [16] => 7017 [17] => 23223 )