สินค้าเหลือน้อย

1,600 BAHT
add to cart

■ Product Size:
S Size (Length 660 × Width 490 × Sleeve 190 mm)
■ Material: Cotton

  • S
q select pid from dex_product where pid<>'21413' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21043,7894,15242,12335,8207,21505,11136,12331,7887,7521,11190,23230,15235,17122,10203,5497,15211,8198 Array ( [0] => 21043 [1] => 7894 [2] => 15242 [3] => 12335 [4] => 8207 [5] => 21505 [6] => 11136 [7] => 12331 [8] => 7887 [9] => 7521 [10] => 11190 [11] => 23230 [12] => 15235 [13] => 17122 [14] => 10203 [15] => 5497 [16] => 15211 [17] => 8198 )