พรีออเดอร์

ปิดรับออเดอร์ มีนาคม 2019 // สินค้าวางจำหน่ายในต่างประเทศ สิงหาคม 2019

3,300 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Main product content : · Body 
 · Replacement Facial Parts 2 (Transformation) 
 · Replacement Facial Parts 1 (Transform - Good -) 
 · 3 Replacement Left Wrist, 4 Replacement Right Wrist 
 · Donuts

Product size : Total Height: Approximately 145 mm

q select pid from dex_product where pid<>'21396' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19409,13387,18116,5870,14171,18361,11721,18362,7840,8414,8649,21536,19534,13477,9984,19421,8954,8167 Array ( [0] => 19409 [1] => 13387 [2] => 18116 [3] => 5870 [4] => 14171 [5] => 18361 [6] => 11721 [7] => 18362 [8] => 7840 [9] => 8414 [10] => 8649 [11] => 21536 [12] => 19534 [13] => 13477 [14] => 9984 [15] => 19421 [16] => 8954 [17] => 8167 )