สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21362' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18115,17026,21406,19156,20052,21398,23527,18114,21403,22781,21573,18112,19971,19288,13098,20894,22200,17025 Array ( [0] => 18115 [1] => 17026 [2] => 21406 [3] => 19156 [4] => 20052 [5] => 21398 [6] => 23527 [7] => 18114 [8] => 21403 [9] => 22781 [10] => 21573 [11] => 18112 [12] => 19971 [13] => 19288 [14] => 13098 [15] => 20894 [16] => 22200 [17] => 17025 )