พรีออเดอร์

9,400 BAHT
10400 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. Complete Theater Edition features performances of day 1 and day 2. Comes with bonus disc and booklet. Slip case box packaging.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21343' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14478,1395,13720,1763,1765,19450,1391,17430,1392,20188,21341,17424,18971,21021,14444,18223,18973,19535 Array ( [0] => 14478 [1] => 1395 [2] => 13720 [3] => 1763 [4] => 1765 [5] => 19450 [6] => 1391 [7] => 17430 [8] => 1392 [9] => 20188 [10] => 21341 [11] => 17424 [12] => 18971 [13] => 21021 [14] => 14444 [15] => 18223 [16] => 18973 [17] => 19535 )