พรีออเดอร์

9,400 BAHT
10400 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. Complete Theater Edition features performances of day 1 and day 2. Comes with bonus disc and booklet. Slip case box packaging.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21343' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17431,1764,20765,21798,19535,1391,15544,19061,20764,17848,22975,11631,18971,1763,21021,11203,12866,14447 Array ( [0] => 17431 [1] => 1764 [2] => 20765 [3] => 21798 [4] => 19535 [5] => 1391 [6] => 15544 [7] => 19061 [8] => 20764 [9] => 17848 [10] => 22975 [11] => 11631 [12] => 18971 [13] => 1763 [14] => 21021 [15] => 11203 [16] => 12866 [17] => 14447 )