พรีออเดอร์

9,400 BAHT
10400 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. Complete Theater Edition features performances of day 1 and day 2. Comes with bonus disc and booklet. Slip case box packaging.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21343' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24722,1397,1765,19535,21021,1389,24950,20765,17430,19616,20999,13720,21342,20767,18475,17427,24721,23855 Array ( [0] => 24722 [1] => 1397 [2] => 1765 [3] => 19535 [4] => 21021 [5] => 1389 [6] => 24950 [7] => 20765 [8] => 17430 [9] => 19616 [10] => 20999 [11] => 13720 [12] => 21342 [13] => 20767 [14] => 18475 [15] => 17427 [16] => 24721 [17] => 23855 )