พรีออเดอร์

3,250 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. Complete This edition features performance of day 1 (June 2, 2018).
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21342' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17427,22183,1398,1391,1395,20694,21798,18220,1764,18214,14445,20999,17423,17426,18972,17848,17432,11630 Array ( [0] => 17427 [1] => 22183 [2] => 1398 [3] => 1391 [4] => 1395 [5] => 20694 [6] => 21798 [7] => 18220 [8] => 1764 [9] => 18214 [10] => 14445 [11] => 20999 [12] => 17423 [13] => 17426 [14] => 18972 [15] => 17848 [16] => 17432 [17] => 11630 )